Om DynoCat

Om DynoCat

Varemerket DynoCat® ble offisielt registrert i 2005 og markedsføres av Norsk-Pennsylvansk Oljekompani A/S (Nopenco). Nopenco har siden 1933 importert og solgt smøreoljer, i hovedsak som importør av Quaker State smøreoljer fra USA. I 1998 fusjonerte Pennzoil og Quaker State i USA og levde en stund side om side i en felles organisasjon. I 2002/2003 ble Pennzoil-Quaker State kjøpt opp av Royal Dutch Shell.

Med over 75 års erfaring med smøremidler ønsket vi i Nopenco og utvikle oss videre til en frittstående aktør i smøreoljebransjen, uten bindinger til multinasjonale drivstoffprodusenter. Med full kontroll over våre produkter sikrer vi vår konkurransedyktighet på kvalitet, sortiment, pris og leveringstid.

Spesielt interessant var også muligheten til å utvikle helt egne produkter som teknisk sett var bedre egnet til klassiske Amcars enn andre kommersielt tilgjengelige produkter, samt å opprettholde en full produktlinje til nye kjøretøy og maskiner. Dette har blant annet resultert i utviklingen av DynoCat® Supreme Classic GT & GTR produktene som er spesielt tilpasset amerikanske 50-, 60-, 70- & 80-talls biler.

DynoCat® er idag en kombinert produktportefølje av mer enn 80 ulike amerikanske og europeiske kvalitetsprodukter. Våre smøreoljer produseres etter våre spesifikasjoner ved moderne ISO 9001:2000 fabrikker i USA og Holland med "in-house" laboratorier for produksjonskontroll og utvikling av nye formuleringer. Alle våre U.S. produserte mineralbase motoroljer formuleres med høyraffinerte parafinske baseoljer. Fabrikken i USA er lokalisert i nord, der de klimatiske forholdene med både ekstrem kulde og høye temperaturer fordrer utelukkende bruk av baseoljer av meget høy kvalitet. Likeledes produseres alle våre europeiske smøreoljer etter våre spesifikasjoner i Holland, hvor offisielle godkjenninger regelmessig innhentes for nøkkelprodukter til nyere person- & vare-biler, samt tyngre kjøretøy (Bla. MAN, BMW, Porsche, Mercedes og VAG). DynoCat produktene finnes tilgjengelig i alle nødvendige emballasjer avhengig av bruksområde, fra 0.5L og opptil 208L fat.

 

 


Copyright © 2009 NOPENCO A/S | Ansvarserklæring