DynoCat Snøscooter

   

2-Taktsoljer for Snøscooter

Høytytenede 2-taktsoljer formulert med polyisobutylene (PIB) for å redusere røyk og minimere høytemperatur stempelslitasje.

SynMax RX 2-Cycle
   
Ekstremkvalitets, moderne helsyntetisk 2-taktsolje for alle moderne 2-takts motorer, inkludert DFI (Direct Fuel Injection) motorer. Sikrer ekstremt ren motor og rene eksosporter i alle applikasjoner. Formulert med fullsyntetiske basoljer, syntetisk ester og den mest avanserte additivpakken tilgjengelig. Testet i racing applikasjoner med meget gode resultater, inkludert høyeffekts motorer med variable eksosporter (Power Valve), slik som RAVE og DFI motorer. Formulert for selvblanding* (Premix) og injeksjons-systemer. Flyter og mikses lett selv under -40°C. Se tabell for bruks-områder.
API TC, JASO FD/FC, ISO EGD+, API TCW-III
 
VariMax TC-S 2-Cycle
   
Multifunksjonell delsyntetisk 2-taktsolje for de fleste landbaserte applikasjoner, slik som MC, snøscooter, go-kart og motorsag. Meget god beskyttelse ved høye temperaturer og gode flyteegenskaper ved lavere temperaturer. Velegnet for 2-taktsmotorer med variable eksos-porter. Formulert for selvblanding* (Premix) og injeksjons-systemer. Se tabell for bruksområde.
API TC, JASO FC+, ISO EGD+
   
*Følg alltid motorprodusents anbefaling for drivstoff/olje forhold ved selvblanding
   

Anvendelsetabell - DynoCat 2-Taktsoljer

Anvendelse/
Produkt:

SynMax
RX
2-Cycle

VariMax
TC-S 2-Cycle

MotoMax
TC 2-Cycle

Moped (< 50cc) Racing Ekstra høy ytelse Høy ytelse
MC/ATV Racing Ekstra høy ytelse Høy ytelse
Cross MC Racing Høy ytelse Ikke anbefalt
Snøscooter Racing Høy ytelse Ikke anbefalt
Utenbordsmotor, TCW-III Høy ytelse/Racing Ikke anbefalt Ikke anbefalt
Utenbordsmotor, DFI [1] Høy ytelse/Racing Høy ytelse [2] Ikke anbefalt
Vannscooter Racing Høy ytelse Ikke anbefalt
Go-Kart Racing Høy ytelse Ikke anbefalt
Motorsag Ekstra høy ytelse Høy ytelse Ikke anbefalt
[1] Inkludert Mercury OptiMax, Johnson/Evinrude FICHT & E-TEC, Yamaha HPDI, Nissan/Tohatsu TLDI
[2] Brukes ikke der TCW-III er anbefalt (se marineoljer)
 
   
 

 

 
 

 

 

 


Copyright © 2009 NOPENCO A/S |Ansvarserklæring