Ansvarserklæring

Når du klikker deg inn på www.dynocat.no erklærer du deg
inneforstått med følgende vilkår:

Dette nettstedet, inkludert innhold, eies fullt og helt av Norsk-Pennsylvansk Oljekompani A/S (heretter kalt Nopenco). Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette materialet.

Du har bare anledning til å lagre utdrag fra www.dynocat.no på din personlige datamaskin og skrive ut kopier av disse for personlig, ikke kommersiell bruk. All annen bruk som reproduksjon, oversettelse, bearbeidelse, arrangement, og all annen distribusjon eller lagring av dette nettsted i enhver form og ved ethvert hjelpemiddel, helt eller delvis, er forbudt uten på forhånd å ha innhentet tillatelse fra Nopenco.

Informasjonen som presenteres på dette nettstedet vil ikke til enhver tid være nøyaktig, oppdatert eller gjeldende. Vi kan ikke ta på oss noen form for ansvar for unøyaktigheter eller utelatelse i informasjonen som finnes på dette nettstedet. Nopenco tar ikke ansvar for direkte, indirekte, spesielle, betydelige eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller dets innhold. Nopenco tar ikke på seg ansvar for innholdet på hjemmesider du fått tilgang til via www.dynocat.no.

Hvis det avdekkes feil eller unøyaktigheter meld gjerne fra til info@dynocat.no

Copyright © 2010 NOPENCO A/S